Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 44-46

Autorzy: Maja Graniszewska , Waldemar Graniszewski :

Tytuł: Obliczanie wymiarów i liczby ziaren przy użyciu metod przetwarzania obrazu

Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane wybrane metody przetwarzania obrazów użyte do obliczenia wymiarów i liczby ziaren. Tego rodzaje pomiary, w odniesieniu do części roślin, są często żmudne i mało precyzyjne. Kilka stosunkowo prostych metod przetwarzania obrazów, takich jak negacja obrazu, progowanie, wyostrzanie i inne, zostało użytych w celu półautomatycznego liczenia. Uzyskane wyniki okazały się pomocne przy określaniu zmienności nasion kilku roślin należących do rodzaju Euphorbia L. Zaprezentowane podejście może również być wykorzystane do kontroli jakości ziaren w przemyśle rolniczym i przetwórczym.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, liczenie wymiarów ziaren, Euphorbia

wstecz