Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 41-44

Autorzy: Henryk Palus :

Tytuł: Technika segmentacji obrazów barwnych i jej właściwości

Streszczenie: Artykuł przedstawia obszarową technikę segmentacji obrazów barwnych. Polega ona na łączeniu podobnych pikseli w obszary w czasie dwukrotnego skanowania obrazów bez użycia ziaren, typowych dla klasycznego rozrostu obszaru. Proponowana technika jest względnie szybka i może być kontrolowana przez jej parametry i oceniana za pomocą specjalnej funkcji oceny. Dodatkowo w wyniku badań pokazano wrażliwość techniki na kierunek skanowania i wpływ rodzaju stosowanej spójności na wyniki segmentacji.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów barwnych, segmentacja obrazu, funkcja oceny

wstecz