Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 33-39

Autorzy: Tomasz Toczyski :

Tytuł: Estymacja pola przepływu optycznego i jej kierunkowe miary zaufania

Streszczenie: W artykule została przedstawiona nowa metoda estymacji pola przepływu optycznego. Metoda składa się z dwóch kroków. W pierwszym kroku liczone są wstępne wektory przepływu optycznego wraz z ich kierunkowymi miarami zaufania. Krok drugi polega na integracji estymat z kroku pierwszego. Ostateczna estymacja pola przepływu optycznego jest obliczana przez rozwiązanie dużego rzadkiego układu równań liniowych.

Słowa kluczowe: widzenie komputerowe, estymacja przepływu optycznego, przetwarzanie informacji niepewnej

wstecz