Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 26-33

Autorzy: Fernand Meyer :

Tytuł: Morfologiczna filtrowanie i segmentacja obrazów

Streszczenie: Filtracja i segmentacja są dwoma istotnymi krokami wstępnymi każdej procedury przetwarzania obrazów. W niniejszej pracy zaprezentowano narzędzia stworzone w ramach morfologii matematycznej, które realizują te zadania. Z jednej strony wprowadzone są operatory flooding, razing, flattening i leveling, które umożliwiają uproszczenie obrazu. Z drugiej zaś przekształcenie watershed w kombinacji z różnymi trybami operacji flooding na obrazie gradientowym stanowiące silne narzędzie segmentacji.

Słowa kluczowe: morfologia matematyczna, filtracjaobrazów, segmentacja obrazów

wstecz