Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 16-20

Autorzy: Jean Serra :

Tytuł: Operatory morfologiczne dla obrazów barwnych

Streszczenie: W pierwszej części artykułu przedstawiono nowe wyobrażenie trzech komponentów „luminescencji, nasycenia i barwy”, które są zgodne z kilkoma podstawowymi kwantowymi warunkami wstępnymi. Jedno z tych wyobrażeń, pochodzące od normy L1, jest badane szczegółowo w części drugiej. Wytwarzane jest uporządkowanie histogramów zakresie luminescencji/nasycenia. Dostarczane światło rozprzestrzenia się według modelu fizycznego, po czym następuje interpretacja takiego uporządkowania. Ostatnia część artykułu rozpoczyna się od podstawowej roli nasycenia, która równoważy przeciwstawność pomiędzy luminescencją i barwą używając jej do łączenia tych trzech komponentów w sztuczne kolory.

Słowa kluczowe: kolor, segmentacja, nasycenie, standard, rozprzestrzenianie światła

wstecz