Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2001 Str. 127-132

Autorzy: Jacek Zarudzki , Janusz Grzegorski , Józef Skotniczny :

Tytuł: Charakterystyki mechaniczne napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym

Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawowe charakterystyki ruchowe napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM), zależności mocy na wale i wartości skutecznej prądu fazowego od prędkości obrotowej wirnika, w układzie otwartymprzy przyjetych zasadach sterowania. Pokazano oscylogramy pradów i napięć fazowych przy różnych prędkościach obrotowych, dokumentujące konieczność stosowania modulacji pradu wokól wartości granicznej. Zamieszczono również opis możliwych sekwencji przełączania faz oraz wykresy sprawności całkowitej napędu SRM dla wszystkich sekwencji, pozwalając na wybór bardziej efektywnych pod wzgledem ruchowym.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, napęd

wstecz