Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2001 Str. 122-127

Autorzy: Henryk Rawa :

Tytuł: Energia i moc w układach elektrycznych

Streszczenie: W artykule przypomniano najistorniejsze cechy energii jako takiej, a w szczególnosci energii elektrycznej. przypommniano sens fizyczny mocy jako miary szybkości zmian energii w czasie oraz omówiono sens fizyczny mocy chwilowych w elementach obwodu. Wykazano równiz, że moc czynna jest wielkoscia fizykalną powiazana z moca chwilowa elementu rezystancyjnego, natomiast moce bierne można jedynie wiązać z wartościami średnimi energii kumulowanej w polach: elektrycznym kondensatora lub magnetycznym cewki, a nie z mocami chwilowymi tych elementów. Ustosunkowano sie również do wciaz trwającej dyskusji nad różnymi teoriami mocy.

Słowa kluczowe: moc, energia elektryczna

wstecz