Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str.

Autorzy: Tadeusz Glinka , Artur Polak , Adam Decner :

Tytuł: Wpływ czasu eksploatacji maszyn elektrycznych na stopień degradacji izolacji uzwojeń

Streszczenie: Wyniki diagnostyki izolacji maszyn elektrycznych przeprowadzonej napięciem stałym umożliwiają wprowadzenie punktowej oceny stopnia degradacji izolacji. W artykule zaproponowano pięciostopniową skalę oceny (tabela 1). Punktowa skala ceny degradacji izolacji została poparta wynikami pomiarów, przeprowadzonych na prądnicach prądu stałego o parametrach: PN=4150kW; UN=730V; nN=500obr/min (rys. 2-6). W tabeli 2 zestawiono wyniki badań izolacji 20 maszyn przebadanych w 2000 i 2005 roku.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, degradacja, diagnostyka, izolacja

wstecz