Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 330-334

Autorzy: Stanisław Konatowski , Marcin Dąbrowski :

Tytuł: Samochodowy system pozycjonujący

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt samochodowego systemu pozycjonującego DR/GPS, w którym dane nawigacyjne obu systemów przetwarzane są wspólnie za pomocą algorytmu komplementarnego filtru Kalmana. System DR spełnia rolę systemu odniesienia, a odbiornik systemu GPS jest źródłem danych korekcyjnych w tym algorytmie. Zaprezentowano opis struktury zintegrowanego systemu pozycjonującego, scharakteryzowano zasadę jego działania oraz zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i testów w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe: system pozycjonujący, fuzja danych, nawigacja zliczeniowa, filtracja Kalmana

wstecz