Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 318-322

Autorzy: Artur Wollek :

Tytuł: Geneza pomiarów – antyczne jednostki miar i wag

Streszczenie: Jakie były początki mierzenia? Jakich miar używano przed wiekami? Kto je wymyślił i dlaczego? W swoim artykule autor postara się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Słowa kluczowe: ancient units of measures and weights, kings ell, palm, foot

wstecz