Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 315-317

Autorzy: Przemysław Otomański , Przemysław Zazula :

Tytuł: Charakterystyka metrologiczna stanowiska pomiarowego do badań liczników energii elektrycznej prądu stałego w zakresie do 4 kV

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę sprawdzania dokładności wskazań liczników energii elektrycznej prądu stałego na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Badane liczniki umożliwiają pomiar rozliczeniowy mocy i energii w układach zasilania prądu stałego w sieci trakcji kolejowej 3,3 kV. Zaprezentowano sposoby sprawdzenia parametrów dwóch typów liczników: LE3000 plus oraz EM4T.

Słowa kluczowe: licznik energii elektrycznej, ekspertyza metrologiczna, niepewność

wstecz