Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 308-311

Autorzy: Romuald Maśnicki :

Tytuł: Implementacja sieci M2M w przyrządzie wirtualnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania odnośnie połączeń kablowych i bezprzewodowych stosowanych w wymianie danych w instalacjach przemysłowych. Krótko opisano aplikację demonstracyjną zarządzającą siecią bezprzewodową. Główną uwagę poświęcono rozpoznaniu protokołu akwizycji danych, wykorzystywanego w przesyłaniu danych z bezprzewodowej sieci sensorowej do PC. Przedstawiono implementację bezprzewodowej sieci sensorowej w przyrządzie wirtualnym w środowisku LabVIEW.

Słowa kluczowe: bezprzewodowa sieć przemysłowa, czujnik, przetwornik, przyrząd wirtualny

wstecz