Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 304-307

Autorzy: Barbara Juroszek :

Tytuł: Metoda oscylometryczna pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – modelowanie układu

Streszczenie: Przedstawiono metodę oscylometryczną wyznaczania ciśnienia tętniczego krwi, bazującą na algorytmach obliczeniowych. Wykorzystuje się w nich współczynniki o wartościach wyznaczanych na drodze badań populacyjnych pacjentów. To jest źródłem niejednoznaczności wyników pomiarów uzyskiwanych z różnych mierników. W oparciu o przyjęty model matematyczny wskazano, jakie cechy układu krążenia są źródłem błędów pomiarowych różnych mierników.

Słowa kluczowe: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, metoda oscylometryczna, źródła błędów pomiarowych

wstecz