Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 301-303

Autorzy: Robert Hanus :

Tytuł: Porównanie statystycznych błędów estymacji czasu opóźnienia przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy

Streszczenie: W artykule porównano statystyczne błędy estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Dla przyjętych modeli sygnałów określono zakresy wartości stosunku sygnał/szum, dla których rozważane metody mają mniejsze losowe błędy estymacji opóźnienia.

Słowa kluczowe: estymacja czasu opóźnienia, korelacja wzajemna, wzajemna gęstość widmowa mocy, błędy statystyczne

wstecz