Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 293-296

Autorzy: Dariusz Buchczik , Roman Wyżgolik , Jakub Rusok :

Tytuł: Stanowisko do kalibracji czujników drgań w zakresie niskich częstotliwości

Streszczenie: W artykule opisano projekt modernizacji kalibratora przyspieszenia o niskiej częstotliwości zbudowanego w oparciu o moduł przemieszczeń liniowych. Moduł wykorzystuje napęd paskiem zębatym za pomocą serwomotoru. Podstawowe cele projektu zostały osiągnięte. Udało się w pełni zautomatyzować sterowanie pracą kalibratora oraz zmniejszyła się liczba przyrządów pomiarowych niezbędnych na stanowisku. Zmodernizowany kalibrator umożliwia znacznie szybsze i bardziej komfortowe prowadzenie badań i kalibracji czujników przyspieszenia

Słowa kluczowe: kalibracja, przyspieszenie, czujniki drgań, systemy pomiarowe

wstecz