Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 284-286

Autorzy: Mykhaylo Yatsymirskyy , Piotr Lipiński :

Tytuł: Nowe podejście do budowy filtrów transformacji falkowej o długości 4 i 6

Streszczenie: W artykule przedstawione zostało nowe podejście do budowy filtrów transformacji falkowej o długości 4 i 6. Nowe podejście jest bardziej ogólne w porównaniu do podejścia wykorzystanego przez Daubechies i prowadzi do uzyskania filtrów o mniejszej złożoności obliczeniowej. Nowe podejście polega na nałożeniu nowych, alternatywnych warunków na filtry przekształcenia falkowego.

Słowa kluczowe: falki, synteza falek, falki Daubechies, falki ortogonalne, przekształcenia ortogonalne

wstecz