Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 267-269

Autorzy: Damir Zarko , Zlatko Maljakovic , Milutin Pavliva :

Tytuł: Ocena własności magnetycznych materiałów używanych w generatorach synchronicznych

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę wyznaczania nieliniowej charakterystyki B-H dla materiałów używanych w stojanach i wirnikach generatorów synchronicznych. Metoda polega na wykorzystaniu optymalizacji ewolucyjnej i techniki elementów skończonych w dwóch wymiarach. Funkcją celu jest minimalizacja różnicy pomiędzy zmierzonym i obliczonym przebiegiem charakterystyki napięcia stanu jałowego i prądu. Metodę zastosowano w analizie generatora z wydatnymi biegunami o mocy 35 MVA zainstalowanego w jednej z chorwackich elektrowni.

Słowa kluczowe: generator synchroniczny, optymalizacja ewolucyjna, metoda elementów skończonych

wstecz