Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 259-262

Autorzy: Bogusław Wisz :

Tytuł: Obliczanie pojemności w hybrydowych mikroobwodach z odwróconymi ścieżkami przewodzącymi

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę przekształceń całkowych Fouriera do obliczenia pojemności w systemie ścieżek przewodzących mikroukładu hybrydowego. W rozważanym przypadku analizowane są dwie jednakowe, prostokątne warstwy przewodzące, symetrycznie obrócone względem osi y. Potencjał elektryczny, spełniający równanie Laplace’a przedstawiono w postaci całek Fouriera. W wyniku otrzymano równanie rozkładu gęstości ładunku elektrycznego, które rozwiązano numerycznie i na tej podstawie wyznaczono wartość pojemności pomiędzy ścieżkami.

Słowa kluczowe: mikroukład hybrydowy, pojemności sprzęgające, metoda przekształceń całkowych Fouriera, metoda kolokacji

wstecz