Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 252-254

Autorzy: Paweł Surdacki :

Tytuł: Model matematyczny stabilności i utraty nadprzewodzenia wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych II generacji

Streszczenie: W pracy przedstawiono parametry i charakterystyki wysokotemperaturowych kompozytowych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji YBCO. Sformułowano model matematyczny propagacji strefy rezystywnej, uwzględniający nieliniowe charakterystyki napięciowo-prądowe nadprzewodnika, zmienność temperaturową parametrów cieplnych oraz pracę w zakresie podziału prądu. Model umożliwi numeryczne badanie stabilności taśm przy różnych warunkach ich pracy.

Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe taśmy nadprzewodnikowe, przewody powlekane, stabilność, zanikanie nadprzewodzenia

wstecz