Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 249-251

Autorzy: Gorazd Stumberger , Bojan Stumberger , Mihael Skornsek , Damir Zarko :

Tytuł: Artykuł przedstawia ogólny model maszyny z magnesami trwałymi, uwzględniający magnetyczną nieliniowość, trójfazowość i dynamikę. Model złożony jest z elementarnych uzwojeń. Równowaga napięciowa w każdym uzwojeniu fazowym jest funkcją stałej napięciowej i sprzężeń magnetycznych.

Streszczenie: Artykuł przedstawia ogólny model maszyny z magnesami trwałymi, uwzględniający magnetyczną nieliniowość, trójfazowość i dynamikę. Model złożony jest z elementarnych uzwojeń. Równowaga napięciowa w każdym uzwojeniu fazowym jest funkcją stałej napięciowej i sprzężeń magnetycznych.

Słowa kluczowe: silniki z magnesami trwałymi, trzyfazowy model dynamiczny.

wstecz