Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 245-248

Autorzy: Miralem Hadziselimovic , Gorazd Stumberger , Mladen Trlep , Peter Virtic , Bojan Stumberger , Tine Marcic :

Tytuł: Predykcja działania modułowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w zastosowaniach napędowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia predykcję działania modularnego 24 żłobkowego I 22-biegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem zaprojektowanym dla zastosowań napędowych. Do analizy działania silnika wykorzystano metodę elementów skończonych. Przeprowadzono analizy porównawcze trzech wariantów silnika z taką samą liczbą żłobków (24) i różna liczbą biegunów (20,22 i 28).

Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi, silnik modułowy, wydajnośc momentu, metoda elementów skończonych

wstecz