Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 241-244

Autorzy: Miralem Hadziselimovic , Gorazd Stumberger , Mladen Trlep , Peter Virtic , Bojan Stumberger , Tine Marcic , Peter Pisek :

Tytuł: Modułowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu piasty koła

Streszczenie: W artykule porównano działanie synchronicznych silników modułowych z magnesami trwałymi z wirnikiem zewnętrznym umieszczonym w piaście koła. Porównano topologie silników modułowych z różnym żłobkowaniem stojana i liczbą biegunów wirnika. Do wyznaczenia działania porównywanych kombinacji żłobków i liczby par biegunów wykorzystano metodę elementów skończonych.

Słowa kluczowe: piasta, silnik z magnesami trwałymi, silnik modułowy, wydajność momentu

wstecz