Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 234-236

Autorzy: Jelena Popovic :

Tytuł: Stochastyczna metoda symulacji rozprzestrzeniania się wyładowań niezupełnych w dwu- i trójwymiarowych modelach przegród izolacyjnych wyłączników

Streszczenie: W artykule opisano symulację przebicia izolacji na skutek wyładowań niezupełnych. Symulacja zostałą zrealizowana dla modeli dwu- i trójwymiarowych. Porównanie obu klas modeli wskazuje na możliwość stosowania modelu dwuwymiarowego. Obliczenia zostały wykonane na bazie MES i teorii probabilistycznych.

Słowa kluczowe: przebicie izolatora, metoda elementów skończonych, generacja liczb losowych, wyłącznik

wstecz