Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 224-226

Autorzy: Andrzej Krawczyk , Anna Pławiak-Mowna , Agnieszka Duraj :

Tytuł: Pole elektromagnetyczne i zdalne monitorowanie w technikach kardiostymulatorowych

Streszczenie: Terminy telemedycyna i zdalne monitorowanie opisują wykorzystanie technik komunikacyjnych oraz technologii informacyjnych w celu diagnozowania na odległość i/lub wspomagania procesów terapeutycznych przez lekarza w klinice. W artykule przybliżono tematykę telekomunikacyjna i informatyczną telemetrii, w szczególności w stosunku do pacjentów z implantami kardiologicznymi. Przedstawiono problemy związane z możliwymi zakłóceniami procesów telemetrycznych na skutek zewnętrznego pola elektromagnetycznego.

Słowa kluczowe: telemedycyna, systemy medycznej telemetrii, implant

wstecz