Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 221-223

Autorzy: Peter Virtic , Bojan Stumberger , Peter Pisek :

Tytuł: Stała napięciowa i charakterystyka momentu w generatorów synchronicznych ze strumieniem osiowym i magnesami trwałymi typu N-N i N-S

Streszczenie: W artykule zaprezentowano porównanie stałej napięciowej i charakterystyki momentu dwóch rozwiązań trwałych magnesów w synchronicznym bezrdzeniowym generatorze ze strumieniem osiowym: typ N-N i typ N-S. Wszystkie wyniki analizy otrzymano przy użyciu oprogramowania komercyjnego ANSY v11. Podano też wzory na wyznaczanie stałej napięciowej i charakterystyki momentu.

Słowa kluczowe: trwale magnesy, strumień osiowy, generator synchroniczny, analiza numeryczna 3D

wstecz