Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 217-220

Autorzy: Lidija Petkovska , Goga Cvetkovski :

Tytuł: Symulacja dynamiczna synchronicznego silnika jednofazowego z magnesami trwałymi o mocy ułamkowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono procedury symulacyjne stanu przejściowego oraz analizę charakterystyki dynamicznej bazujące na technikach analizy pola magnetycznego. Badany obiekt jest małym synchronicznym silnikiem jednofazowym z magnesami trwałymi. Wykorzystując MES przeprowadzono rozszerzone obliczenia numeryczne tego silnika. Celem tego artykułu jest symulacja charakterystyki dynamicznej w środowisku Matlaba®Simulinka oraz przeprowadzenie analizy stanów przejściowych.

Słowa kluczowe: synchroniczny silnik jednofazowy z magnesami trwałymi, symulacja dynamiczna, charakterystyka stanu przejściowego

wstecz