Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 210-212

Autorzy: Andrzej Krawczyk , Andrzej Wac-Włodarczyk , Arkadiusz Miaskowski , Andrzej Bochniak :

Tytuł: Wyznaczanie stałej dielektrycznej oraz oszacowanie grubości warstwy za pomocą techniki GPR

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu opisanie fundamentalnych koncepcji i procedur związanych z techniką GPR (ang.Ground Penetrating Radar) w oparciu o metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (ang. Finite Difference Time Domain method). W pracy zaprezentowano aplikację metody GPR do estymacji parametrów elektrycznych (względnej przenikalności elektrycznej) i grubości warstw modeli warstwowych. Analizie poddano model czterowarstwowy, z warstwami równoległymi i model dwuwarstwowych z warstwami skośnymi.

Słowa kluczowe: GPR, pole elektromagnetyczne, symulacja komputerowa, FDTD

wstecz