Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 202-204

Autorzy: Piotr Lipiński :

Tytuł: Predykcja temperatury oleju w transformatorach rozdzielczych za pomocą sieci falkowo-neuronowych

Streszczenie: W artykule zostało przedstawione nowe podejście do przewidywania temperatury oleju w transformatorze. W podejściu tym zostały użyte neuronowe sieci falkowe w celu przewidzenia temperatury oleju z wyprzedzeniem 32 minut. W artykule przedstawiono sposób wyboru optymalnych parametrów dla sieci neuronowo falkowej. Wykazano także że, neuronowe sieci falkowe są w stanie przewidzieć temperaturę oleju z większą dokładnością niż liniowe sieci falkowe i nieliniowe sieci falkowe. Do porównania dokładności przewidywań jako kryterium porównania przyjęto błąd MSE.

Słowa kluczowe: przekształcenia falkowe, neuronowe sieci falkowe

wstecz