Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 194-197

Autorzy: Miklos Kuczmann :

Tytuł: Węzłowe i krawędziowe elementy w analizie problemów wiroprądowych

Streszczenie: Problemy związane w prądami wirowymi mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu różnych sformułowań i różnych potencjałów, bazujących na quasistatycznych równaniach Maxwella. Wykorzystywany jet w tych sformułowaniach potencjał wektorowy i potencjał skalarny, najczęściej są to sformułowania A,V-A, oraz T,Φ-Φ, a także ich kombinacje. Potencjał wektorowy jest aproksymowany przez elementy węzłowe i krawędziowe, a potencjał skalarny przez elementy skalarne. Artykuł przedstawia różne sformułowania i prowadzi ich analizę komparatystyczną na bazie problemu No. 7 z katalogu TEAM Workshop.

Słowa kluczowe: prądy wirowe, sformułowania potencjałów, metoda elementów skończonych

wstecz