Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 190-193

Autorzy: Roman Kubacki , Jarosław Kieliszek , Marian Wnuk :

Tytuł: Aproksymacje Fresnela w obliczaniu pola elektrycznego anten stacji bazowych

Streszczenie: Do oceny rozkładu pola elektromagnetycznego wokół anten stacji bazowych oraz radarów dla celów ochrony zdrowia ludzi, wskazane jest stosowanie raczej prostych metod obliczeń, jednakże metody te muszą gwarantować wysoką poprawność obliczeń. Zostały przedyskutowane aproksymacje Fresnela w wyrażeniach na natężenie pola elektrycznego i zaproponowano odległości dla strefy Fresnela biorąc pod uwagę rzeczywisty rozkład prądów na powierzchni anteny. Dyskusję odnośnie strefy Fresnela rozciągnięto dodatkowo na kierunki listów bocznych charakterystyki promieniowania.

Słowa kluczowe: anteny mikrofalowe, strefa Fresnela, pole bliskie

wstecz