Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 188-189

Autorzy: Andrzej Krawczyk , Jolanta Plewako , Barbara Grochowicz :

Tytuł: Stymulacja elektromagnetyczna nerwu błędnego w terapii antyotyłościowej

Streszczenie: Stymulacja nerwu błędnego (ang.: Vagal Nerve Stimulation – VNS) jest techniką terapeutyczną wykorzystywaną, lub będącą w przygotowaniu do wykorzystania, w leczeniu wiele schorzeń człowieka. Wynika to z niezmiernie ważnej roli, jaką pełni nerw błędny w funkcjonalnym sterowaniu organizmem człowieka. Stanowi on główne połączenie poszczególnych organów ciała z centralnym układem nerwowym. W artykule pokazano pierwsze podejścia do aplikacji techniki VNS do leczenia otyłości chorobliwej.

Słowa kluczowe: terapia antyotyłościowa, stymulacja nerwu błednego, stymulacja elektromagnetyczna

wstecz