Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 184-187

Autorzy: Gergely Kovacs , Miklos Kuczmann :

Tytuł: Symulacja numeryczna systemu pomiarowego opartego o magnetyczny strumień rozproszenia

Streszczenie: Artykuł przedstawia tworzenie sterowanego komputerowo systemu pomiarowego opartego o kartę National Instruments Data Acquisition oraz oprogramowanie National Instruments LabVIEW. Celem badań jest detekcja pęknięć w stali przy zastosowaniu systemu testowego opartego o magnetyczny strumień rozproszenia. Po pierwsze, wykorzystano procedurę elementów skończonych do analizy istniejącego układu. Po drugie, rozpatrzono pozycję czujnika. Pominięte zostały prądy wirowe, ale wzięto pod uwagę nieliniową charakterystykę magnesowania badanej próbki.

Słowa kluczowe: metoda magnetyczny strumień rozproszenia, wektorowa metoda elementów skończonych, technika punktu ustalonego

wstecz