Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 181-183

Autorzy: Robert Kosiński , Andrzej Grabowski :

Tytuł: Magnesy trwałe – magnesowanie, histereza, współczesne materiały

Streszczenie: W pracy opisano strukturę wewnętrzną ferromagnetyków, w tym ich strukturę domenową. Przedstawiono właściwości pętli histerezy w powiązaniu z procesem magnesowania materiału. Omówiono wymagania stawiane materiałom na magnesy trwałe i dokonano przeglądu wybranych materiałów magnetycznych twardych.

Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, magnesy trwałe, histereza, procesy magnesowania

wstecz