Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 170-173

Autorzy: Miralem Hadziselimovic , Gorazd Stumberger , Ivan Zagradisnik , Anton Hamler , Peter Virtic , Bojan Stumberger , Tine Marcic :

Tytuł: Wpływ typu uzwojenia na charakterystykę działania silnika indukcyjnego zasilanego z przetwornika

Streszczenie: Artykuł przedstawia wpływ typu uzwojenia na charakterystykę działania silnika indukcyjnego zasilanego z przetwornika. Dwa typy uzwojeń występują w tego rodzaju układach: uzwojenie jednowarstwowe, realizowane jako uzwojenie koncentryczne oraz koncentryczne uzwojenie dwuwarstwowe. To drugie rozwiązanie charakteryzuje się mniejszą masą użytej miedzi oraz mniejszą zawartością wyższych harmonicznych w polu magnetycznym silnika. Koncentryczne uzwojenia są również wygodne do nawijania. W artykule zostały pokazane wyniki analizy porównawczej różnych typów uzwojeń koncentrycznych prowadzonej na podstawie porównywania charakterystyk działania, współczynników uzwojenia zawartości harmonicznych w przebiegu pola magnetycznego. Porównanie to prowadzone jest dla 4-biegunowego silnika indukcyjnego równym ubarwieniem wirnika i stojana. Wyniki tego porównania są ważne w procesie praktycznego projektowania silnika.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, projekt, uzwojenie, osłabianie pola

wstecz