Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 167-169

Autorzy: Zygmunt Grabarczyk :

Tytuł: Metoda pomiaru wartości średniej ładunku cząstek aerozolowych 0.3 – 10 m

Streszczenie: Większość cząstek aerozolu większych od 60 nm jest naelektryzowana, co wpływa na skuteczność ich osiadania na powierzchniach przewodzących i depozycji w drogach oddechowych. W celu oszacowania możliwego wzrostu depozycji opracowano metodę pomiaru średniego ładunku cząstek z zakresu 0.3-10 m, przez porównanie widma cząstek pyłu w powietrzu i po przejściu przez pułapkę elektrostatyczną.

Słowa kluczowe: aerozol, depozycja, drogi oddechowe, odbicie zwierciadlane, ładunek cząstki

wstecz