Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 163-166

Autorzy: Rastko Fiser , Lovrenc Gasparin :

Tytuł: Detekcja i analiza MES momentu zaczepowego w silnikach z magnesami trwałymi

Streszczenie: Artykuł przedstawia problem redukcji momentu zaczepowego w silnikach z magnesami trwałymi. Jeśli metody analizy są poprawne to moment ten można zminimalizować, lub wręcz zlikwidować. Analiza FFT wykorzystana w produkcji masowej pokazała dodatkowe sładowe harmoniczne w przebiegu momentu, mające ścisłe korelacje z tolerancjami w montażu czy też niedoskonałościami w materiale magnetycznym. MES została wykorzystana w badaniu czułości różnych modeli silnika na tolerancje montażowe oraz do określenia zasad wykrywania niedoskonałości w produkcji masowej.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, moment zaczepowy, metoda elementów skończonych (MES)

wstecz