Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 160-162

Autorzy: Mladen Trlep , Matjaz Gaber :

Tytuł: Wykorzystanie powierzchni Beziera w w procedurze postprocessigu dla obliczeń MES w dwóch wymiarach

Streszczenie: Wyniki analizy za pomocą MES muszą być często transferowane na siatke rasterową, żeby można je było zwizualizowac. Proces taki może powodować zniekształcenia wyników, a zatem do ich korekcji potrzebne są powierzchnie Beziera. W artykule zaprezentowano efekty, wynikłe z użycia tych przestrzeni, które następnie porównane są z tymi, które uzyskano metodami analitycznymi. Okazało się, ze niekiedy zastosowanie w wizualizacji powierzchni Beziera poprawia wyniki.

Słowa kluczowe: wizualizacja, metoda elementów skończonych

wstecz