Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 155-156

Autorzy: Marek Dąbrowski , Wanda Stankiewicz , Wojciech Witkowski , Bolesław Kalicki , Janusz Zuber , Anna Jung :

Tytuł: Efekty kliniczne i immunologiczne magnetostymulacji u dzieci z nawracającą infekcją dróg oddechowych

Streszczenie: 40 dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych otrzymało rutynowe leczenie przeciwinfekcyjne. 20 spośród nich otrzymało dodatkowo leczenie magnetostymulacją. W tej podgrupie liczba infekcyjnych epizodów i czas ich trwania uległy znamiennej redukcji. Wyniki wskazują, że homogenie pole magnetyczne o niskiej częstotliwości pobudza proces grasiczo-zależnego dojrzewania limfocytów T poprawiając obronną sprawność układu odpornościowego.

Słowa kluczowe: nawracające infekcje, magnetostymulacja, obronna zdolność układu odpornościowego

wstecz