Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 151-154

Autorzy: Lidija Petkovska , Goga Cvetkovski :

Tytuł: Analiza porównawcza wariantów silnika z magnesami trwałymi ze strumieniem promieniowym i osiowym

Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie tradycyjnej konstrukcji silnika z magnesami trwałymi ze strumieniem promieniowym i konstrukcji ze strumieniem osiowym. Porównanie przeprowadzona dla zoptymalizowanych uprzednio konstrukcji. Procesu optymalizacji dokonano techniką algorytmu genetycznego GA-ODEM. Porównanie obu rozwiązań przeprowadzono zarówno w obszarze ich struktury, jak i parametrów elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi ze strumieniem osiowym i promieniowym, projekt optymalny, algorytm genetyczny

wstecz