Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 142-144

Autorzy: Victor Gorican , Anton Hamler , Milos Bekovic :

Tytuł: Eksperymentalnie wyznaczona krzywa strumienia w symulacji dynamicznej silnika uniwersalnego

Streszczenie: Artykuł jest podzielony na dwie części, w których zaprezentowano: różne metody eksperymentalne dla określenia magnetycznie nieliniowej charakterystyki silnika uniwersalnego i ich ewaluację oraz wykorzystanie otrzymanych charakterystyk w dynamicznej symulacji silnika uniwersalnego i przedstawienie porównania charakterystyk obliczonych i zmierzonych w stanach ustalonym i dynamicznym.

Słowa kluczowe: silnik uniwersalny, symulacja dynamiczna

wstecz