Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 138-141

Autorzy: Karol Bednarek :

Tytuł: Obliczenia elektrodynamiczne i optymalizacja szynoprzewodów

Streszczenie: W pracy zajęto się zagadnieniem optymalizacji urządzeń technicznych. Przedstawiono problematykę wyboru kryterium optymalizacji oraz precyzowania funkcji celu. Przeprowadzono dyskusję doboru metod optymalizacyjnych. Osiągnięto poprawę efektywności procesu optymalizacji dokonując modyfikacji klasycznego algorytmu genetycznego. Uzyskano skrócenie czasu obliczeń wprowadzając ich zrównoleglenie.

Słowa kluczowe: optymalizacja, obliczenia elektrodynamiczne, szynoprzewody elektroenergetyczne, efektywność obliczeń

wstecz