Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 134-137

Autorzy: Primoż Bajec , Peter Ursic , Gwerino Ratosa , Bostjan Pevec , Damijan Miljavec :

Tytuł: Bezszczotkowa maszyna prądu stałego sprzężona z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania

Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt prototypu bezszczotkowej maszyny prądu stałego z zewnętrznym wirnikiem i jednostką kontrolną sprzężoną z silnikem spalinowym o wewnętrznym spalaniu. Celem głównym tego artykułu jest spełnienie wymogów ICE niezależnie od temperatury i podatności na zmiany sieci zasilające. Istotnymi wymaganiami są ograniczenia w geometrii maszyny oraz szeroki zakres prędkości obrotowej. Wymagania te powodują konieczność analizy i kontroli działania w zakresie niskich prędkości obrotowych. Dwa podejścia do optymalizacji charakterystyki momentu zostały przedyskutowane: metoda słabnącego strumienia i zmodyfikowana metoda kąta przewodzenia tranzystora. Została zaproponowana nowa zasada sterowania, która włącza dwie wspomniane metody. Przedstawiono porównanie stosowanej powszechni metody sterowania i metody zaproponowanej.

Słowa kluczowe: bezszczotkowa maszyna prądu stałego, silnik spalinowy z wewnętrznym spalaniem, przetwornik mocy

wstecz