Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 131-133

Autorzy: Stanisław Apanasewicz , Jolanta Plewako , Stanisław Pawłowski :

Tytuł: O pewnych właściwościach składowej normalnej pola elektromagnetycznego na granicy metal  dielektryk

Streszczenie: W pracy przedstawiono trzy przykłady opisujące składową normalną pola elektromagnetycznego na powierzchni rozdzielającej dwa różne środowiska (np. dielektryk – przewodnik). Składowa ta może być równa zero i różna od zera.

Słowa kluczowe: warunki brzegowe, warunki zgodności, fala płaska

wstecz