Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 111-114

Autorzy: Andrzej Demenko , Jan Sykulski , Rafał Wojciechowski :

Tytuł: Siatkowa reprezentacja obszarów przewodzących w polowych modelach maszyn elektrycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono obwodowe, wielogałęziowe modele obszarów ze środowiskami przewodzącymi w maszynach elektrycznych. Rozpatrzono modele rezystancyjne, których równania oczkowe są równaniami metody elementów krawędziowych (MEK) dla ujęć wykorzystujących elektryczny potencjał wektorowy T i modele konduktancyjne, których równania węzłowe są równaniami metody elementów węzłowych (MEW) dla metody potencjału skalarnego V. Przedstawiono obwodową reprezentację krawędziowej wartości potencjału T dla układów z prądami przewodnictwa. Rozpatrzono siatkowe modele układów z przewodzącymi obszarami jednospójnymi i wielospójnymi, w tym układy z uzwojeniami o cienkich przewodach i układy z uzwojeniami prętowymi. Omówiono siatkowe modele obszarów przewodzących dla metody wykorzystującej skalarny potencjał elektryczny V i wektorowy potencjał magnetyczny A oraz dla sformułowań wykorzystujących elektryczne potencjały wektorowe T, T0 i skalarny lub wektorowy potencjał magnetyczny, a więc dla sformułowań -T-T0, A-T-T0. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające ze stosowania potencjałów wektorowych TT0 w obliczeniach rozpływu prądów indukowanych metodą elementów skończonych.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, prądy wirowe, metoda elementów skończonych, maszyny elektryczne

wstecz