Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 107-110

Autorzy: Tomasz Węgiel :

Tytuł: Model matematyczny maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla zastosowań diagnostycznych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodykę budowy obwodowych modeli matematycznych pod kątem zastosowań diagnostycznych dla maszyn synchronicznych z powierzchniowo umieszczonymi magnesami na wirniku. Utworzone modele umożliwiają uwzględnienie takich efektów jak ekscentryczność wirnika, powstawanie momentów zaczepowych czyli zjawisk zwykle zaniedbywanych w modelach analitycznych. Przedstawione podejście ograniczenia konieczność stosowania obliczeń polowych a powstałe modele w bardzo prosty sposób opisują analizowaną maszynę.

Słowa kluczowe: maszyny z magnesami trwałymi, model matematyczny, diagnostyka

wstecz