Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 100-103

Autorzy: Wojciech Pietrowski , Dorota Stachowiak :

Tytuł: Wpływ niejednorodnie namagnesowanych magnesów na moment zaczepowy w silniku magnetoelektrycznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rozkładu wektora namagnesowania na moment zaczepowy silnika z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Moment wyznaczono na podstawie rozwiązań równań oczkowych siatki reluktancyjnej. Siatkę reluktancyjną utworzono na podstawie funkcji interpolacyjnych elementów krawędziowych i ściankowych. Rozpatrzono układy z magnesami trwałymi odpowiadającymi strukturze Halbacha. Zbadano wpływ kształtu magnesu oraz magnetyzacji typu Halbach na moment zaczepowy.

Słowa kluczowe: silnik magnetoelektryczny, moment zaczepowy, wektor namagnesowania, siatka reluktancyjna

wstecz