Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 96-99

Autorzy: Andrzej Rudeński :

Tytuł: Badanie skuteczności algorytmu immunologicznego w optymalizacji silników indukcyjnych

Streszczenie: Przedstawiono algorytm optymalizacyjny wzorowany na działaniu systemu immunologicznego ssaków (CSA – Clonal Selection Algorithm), który wytwarza przeciwciała zwalczające szkodliwe organizmy - antygeny. W optymalizacji przyjmuje się, że antygenem jest hipotetyczne rozwiązanie optymalne, a przeciwciałami – rozwiązania uzyskiwane podczas działania algorytmu. Wyniki obliczeń optymalizacyjnych silników indukcyjnych dwuklatkowych uzyskane przy zastosowaniu algorytmu CSA potwierdziły jego przydatność w zadaniach optymalizacji.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, silniki indukcyjne, optymalizacja, metody niedeterministyczne

wstecz