Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 84-86

Autorzy: Ryszard Pałka :

Tytuł: Monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe w maszynach elektrycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w maszynach elektrycznych. Dokonano klasyfikacji maszyn nadprzewodnikowych wykorzystujących magnesy nadprzewodzące. Przeanalizowano podstawowe konfiguracje maszyn z koncentracją strumienia magnetycznego oraz maszyny bezżłobkowe.

Słowa kluczowe: monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe, magnesy nadprzewodzące, nadprzewodnikowe maszyny elektryczne

wstecz