Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 79-83

Autorzy: Teresa Orłowska–Kowalska , Mateusz Dybkowski :

Tytuł: Analiza właściwości dynamicznych estymatora prędkości silnika in-dukcyjnego MRASCC z jednoczesnym odtwarzaniem parametrów uzwojenia stojana

Streszczenie: W pracy przeanalizowano możliwości poprawy jakości odtwarzania prędkości kątowej silnika indukcyjnego za pomocą estymatora typu MRASCC [7] poprzez zastosowanie odtwarzania na bieżąco parametrów uzwojenia stojana. Opisano podstawy teoretyczne metody estymacji parametrów. Rozszerzony estymator prędkości i parametrów zastosowano w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym ze sterowaniem polowo-zorientowanym. Szczególną uwagę zwrócono na jakość estymacji prędkości wirnika w różnych stanach pracy napędu, w tym przy bardzo niskich wartościach prędkości kątowej. Algorytm estymacji prędkości i parametrów silnika zaimplementowano w procesorze sygnałowym, wykorzystywanym do sterowania napędem. Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane, estymator prędkości MRAS, estymacja parametrów

wstecz