Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2008 Str. 75-78

Autorzy: Jan Mróz :

Tytuł: Miejsce metody bilansów elementarnych wśród metod obliczania pola temperatury w maszynach elektrycznych

Streszczenie: Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosowania do określonego zagadnienia. Artykuł przedstawia miejsce metody bilansów elementarnych wśród innych metod numerycznych obliczania pola temperatury w maszynach elektrycznych.

Słowa kluczowe: metoda bilansów elementarnych, pole temperatury, zagadnienia cieplne, sieć cieplna

wstecz